1. Các giai đoạn phát triển
(1) RSSI - 2.4Ghz 
Nhatrang Hitech company (NHTC) đã nghiên cứu các dự án về định vị trong nhà từ tháng 1 năm  2013. Dưới sự hỗ trợ và hợp tác với học viện ESRI trường đại học Edith Cowan - Úc  (www.ecu.edu.au) để nghiên cứu khả năng  ứng dụng của kĩ thuật sử dụng độ mạnh sóng  (Received Signal Strength Indication - RSSI) trong việc xác định vị trí. Các nghiên cứu sử dụng bộ  kit của Texas Instruments (viết tắt TI - công ty Mỹ), với dòng chip Zigbee CC2431, sử dụng băng  tần 2.4Ghz, dùng bộ công cụ Z-location engine của TI. Tuy nhiên, kết quả không khả quan và  không đủ để thương mại hóa sản phẩm. 
graphic
(2) RSSI - 125.5kHz 
Đến tháng 11/2014, NHTC tiếp tục thử nghiệm công nghệ Active RFID (băng tần 125.5kHz) để thử  nghiệm việc định vị sản phẩm trên dây chuyền sản xuất cho một công ty Singapore. Kết quả thử  nghiệm khả quan hơn băng tần 2.4Ghz, tuy nhiên, công nghệ RSSI có những hạn chế khi triển  khai: 
graphic
+ Độ chính xác không cao. Nếu khoảng cách từ đối tượng định vị đến các điểm tham chiếu càng  xa thì sai số càng lớn. 
+Mỗi thiết bị có sai số riêng do thiết kế anten. 
+Phụ thuộc lớn vào môi trường, dễ bị nhiễu bởi các thiết bị thu phát sóng khác có cùng băng tần. 
+Cần phải kết hợp với các cảm biến khác (cảm biến chuyển động, cảm biến gia tốc, la bàn...) để  có thể tăng độ chính xác. 
(3) ToF/TDoA 
Từ tháng 1/2017, NHTC bắt đầu nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ định vị mới, dùng thời  gian truyền phát giữa đối tượng theo dõi và nút tham chiếu (Time of Flight - #ToF), sử dụng băng  tần #UWB. 
Tháng 9/2017, ra mắt phiên bản thương mại đầu tiên và bắt đầu triển khai cho các khách hàng. 
Đến tháng 6/2018, hoàn thành nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật Time Difference Of Arrival (#TDoA) để  nâng cao mật  độ tag, thời gian cập nhật vị trí và tăng thời gian sử dụng của tag cho mỗi lần sạc  pin. Phù hợp cho các ứng dụng năng lượng thấp. 
Đến tháng 10/2018, hoàn thành nghiên cứu xác định vị trí trong không gian 3D (có thêm yếu tố  chiều cao), mở ra các ứng dụng thiết thực hơn cho kho và retail.
graphic
(4) #nRTLS - Hệ thống định vị thời gian thực 
NHTC xây dựng hệ thống định vị theo mô hình Tag - Base Station - Edge Computer - Cloud Server -  Client service. Các dữ liệu vị trí được tính ở Edge computer và gởi về Cloud server, dữ liệu Cloud  server sẽ đồng bộ với  các server khách hàng để phát triển ứng dụng cuối. 
graphic
Bằng mô hình này, hệ thống có thể dễ dàng mở rộng về phạm vi khu vực cần triển khai, cũng như  số lượng tag (cần theo dõi vị trí). 
Đối tác phần mềm (partner) có thể tích hợp vào các hệ thống sẵn có của khách hàng bằng web  API do NHTC cung cấp. Khách hàng cuối (end-user) có thể sử dụng các gói phần mềm độc lập do  NHTC cung cấp sẵn. 
(i)Tích hợp với đối tác phần mềm: 
-Bộ công cụ gồm có: bộ kit phát triển và API do NHTC cung cấp. 
-Bộ kit phát triển gồm 1 Edge computer, 4 base station và 3 tags, cover khu vực rộng khoảng  1000m2, để các đối tác thử nghiệm và phát triển phần mềm. 
-Thông tin về bộ kit: http://www.trackgovn.com/…/bo-kit-realtime-indoor-position-… 
(ii)Giải pháp cho khách hàng cuối: 
-Khách hàng cuối có thể sử dụng các giao diện do NHTC phát triển, cho các ứng dụng: 
+Smart Office: http://rtls.nhtc.com.vn/SmartOffice.php 
+Smart Factory: http://rtls.nhtc.com.vn/SmartFactory.php 
+i-Retail: http://rtls.nhtc.com.vn/iRetail.php
Hệ thống cho phép mở rộng ở phía thiết bị (thêm các node sensor để lấy các dữ liệu khác, ví dụ  như nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn, số sản phẩm đã sản xuất…) và mở rộng ở phía ứng dụng qua các  API, nên có thể tương thích với rất nhiều phần cứng/phần mềm khác.
graphic
Các đối tác muốn hợp tác tích hợp hệ thống, các khách hàng có nhu cầu triển khai ứng dụng vui  lòng liên hệ:
Nhatrang Hitech company - Professional #IoT Solution
Investor quan tâm đầu tư có thể email về info@nhtc.com.vn