9. Nhà phân phối
NHTC có chính sách xây dựng nhà phân phối 3 cấp, với mức chiết khấu phù hợp tùy mức độ cam  kết về doanh số. 
Vui lòng liên hệ info@nhtc.com.vn về chính sách nhà phân phối và làm sao để trở thành nhà phân  phối cho hệ thống  định vị thời gian thực nRTLS.