4. Ứng dụng
Phạm vi ứng dụng rất đa dạng và phong phú, một số ứng dụng dưới đây đã được khách hàng liên  hệ để triển khai:
(1) Nhà máy muốn biết được vị trí chính xác của nhân viên trong khu vực làm việc, để có các  thống kê nhằm tăng hiệu suất lao động, giảm thiểu rủi ro khi làm việc ở các khu vực phức tạp.
(2) Công ty dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng xe muốn biết chính xác thời gian từ khi xe vào bảo  dưỡng đến lúc xong dịch vụ đã ở những vị trí nào trong xưởng, thời gian chăm sóc dịch vụ là bao  lâu, để có thể cải thiện dịch vụ của mình và tính toán chính xác tài nguyên sử dụng.
(3) Trung tâm dữ liệu (data center) cho thuê máy chủ muốn biết chính xác khách hàng của mình  có đến đúng vị trí máy chủ họ thuê hay không, thời gian và vị trí chính xác khi họ ở trong data  center, để đảm bảo an toàn cho các tài sản chung, và có thống kê về tình trạng sử dụng dịch vụ  của khách hàng.
(4) Người vận hành kho bãi muốn biết chính xác xe đang ở vị trí nào trong bãi, có đang nhận hàng  không, ở cửa nhận hàng số mấy, để có kế hoạch điều phối phù hợp, tăng sự linh hoạt và hiệu quả  sử dụng.
(5) Kho hàng có giá trị cao muốn biết chính xác theo thời gian thực hàng hoá đang ở vị trí nào  trong kho, lịch sử di chuyển,… để đảm bảo hàng hóa không thất thoát và có thể truy suất bất kì  lúc nào.
Liên hệ info@nhtc.com.vn để được tư vấn ứng dụng phù hợp cho nhu cầu thực tế.