Smart Warehouse
Hệ thống định vị thời gian thực (Realtime Location System – RTLS) trong quản lý kho có thể phát  hiện và ghi lại vị trí trong thời gian thực của hàng hóa, tài sản, con người, các đối tượng cần theo  dõi trong kho. Nhờ đó, hệ thống RTLS cho phép hoạt động của nhà kho trôi chảy hơn với ít tương  tác với con người và giảm thiểu các lỗi sai.  Nó không chỉ nâng cao năng suất của nhà kho bằng  cách chống mất mát tài sản trong kho và gia tăng quá trình xử lý một cách hiệu quả, mà còn đảm  bảo an toàn trong kho nhờ hệ thống tự động cảnh báo những nguy cơ sắp xảy ra.