12. Liên hệ
Mọi thông tin trao đổi, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH MTV CÔNG NGHỆ CAO NHA TRANG
Địa chỉ: 130 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 28 3811 7975
Email: info@nhtc.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/NhatrangHitech/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nhatrang-hitech-company-ltd/