Smart Office - Smart Building
Hệ thống quản lý vị trí của Nhatrang Hitech cho phép bạn dễ dàng kiểm tra vị trí và lịch sử di  chuyển của nhân viên, tài sản,… từ trình duyệt web khi nhân viên hoặc thiết bị đeo thẻ được thiết  kế bởi công ty chúng tôi.
Các lợi ích đem lại khi sử dụng hệ thống quản lý vị trí của Nhatrang Hitech:
  • Tối ưu chi phí bằng cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực quản lý như nhân viên, không gian  văn phòng, nhà xưởng, trang thiết bị.
  • Dễ dàng xác định và hiển thị thông tin vị trí chính xác của nhân viên hoặc tài sản
  • Bằng cách phân tích các dữ liệu về thông tin vị trí của nhân viên và tài sản, có thể đánh giá  chính xác được tình trạng sử dụng các tài nguyên cần quản lý.
  • Quản lý được vị trí chính xác của nhân viên hoặc tài sản theo thời gian thực, nên có thể cảnh  báo hoặc có các biện pháp ngăn ngừa việc di chuyển bất hợp pháp của tài sản.