3. Bộ sản phẩm
TAG ĐÍNH VÀO TÀI SẢN
THẺ NHÂN VIÊN
graphicgraphic
graphic
Kích thước: 77x36x15 (mm) - 72x44x15 (mm) 
Weight: 30gram.      
Battery: pin LiPo 3.7V, 500mAh 
Được gắn vào tài sản cần quản lý 
Lấy vị trí của tag và giao tiếp trực tiếp với hệ thống. 
Độ chính xác vị trí tới 10cm (thường dưới 0,5m) 
Sử dụng pin sạc, sạc hàng quý hoặc hàng năm. 
Kích thước: 85x55x9 (mm)
Weight: 30gram.
Battery: pin LiPo 3.7V, 500mAh
Nhân viên đeo thẻ
Lấy vị trí của thẻ trong nhà máy và giao tiếp trực tiếp  với hệ thống.
Độ chính xác vị trí tới 10cm (thường dưới 0,5m)
Sử dụng pin sạc, sạc hàng quý hoặc hàng năm
BASE STATION
EDGE COMPUTER
graphic
graphic
Kích thước: 100 x 75 x 36 (mm)
Có ốc gắn vào cột hoặc cố định trên tường
Khối lượng: 300gram.
IP67
Để xác định được vị trí của thẻ trong khu vực quản lý  và đồng bộ với server.
4 base station sẽ bao quát khu vực 30m x 30m, để  tăng diện tích theo dõi, tăng thêm base station.
Cấp điện bằng adaptor.
Điều khiển giao tiếp giữa server và thiết bị (tags/cards).​
Tính toán vị trí của thiết bị trong nhà máy và gởi lên  cloud server.​
Đồng bộ dữ liệu với cloud server.
Cấp điện bằng adaptor
DASH BOARD
 
 
graphic
Bảng điều khiển tương tác có thể truy cập thông qua  ứng dụng Web hoặc trên thiết bị di động  (SmartPhone/Tablet), cung cấp quyền truy cập vào các  giao diện phân tích hình ảnh trực quan để khám phá dữ   liệu được xây dựng bởi NHTC.
Nhatrang Hitech nhận thiết kế theo yêu cầu nếu đơn hàng đủ lớn.