i-Retail
  • i-Retail là giải pháp Thông Minh (#Intelligent) Sáng Tạo (#Innovation) và sử dụng kết nối vạn vật  (#IoT) trong bán lẻ truyền thống.
  • i-Retail liên tục thu thập dữ liệu từ các cảm biến để lưu trữ vào máy chủ đám mây và phân tích  trong thời gian thực để trích xuất các chỉ số có liên quan về hoạt động của siêu thị, như là hành vi  mua sắm của khách hàng, lịch sử di chuyển, tương tác và phân tích xếp hàng.
  • Bảng điều khiển tương tác có thể truy cập thông qua ứng dụng Web hoặc trên thiết bị di động  (SmartPhone/Tablet), cung cấp quyền truy cập vào các giao diện phân tích hình ảnh trực quan để  khám phá dữ liệu được xây dựng bởi NHTC.
  • i-Retail cung cấp một bản tóm tắt trực quan ngắn gọn về phân tích cửa hàng được tính toán  trong khoảng thời gian. Nó cho phép hiểu được hành vi của khách hàng trong cửa hàng, và để xác  định cách thức / nơi để cải thiện hoạt động hoặc quản lý cửa hàng.