Realtime Location System - nRTLS of Nhatrang Hitech
Các giai đoạn phát triển Công nghệ UWB Bộ sản phẩm Ứng dụng Clip demo Quy mô thị trường và dự án Các mô hình kinh doanh Đối tác Nhà phân phối Đầu tư Tham khảo Liên hệ
Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang - Nhatrang Hitech (NHTC) là công ty nghiên cứu và  phát triển, sản xuất trong lĩnh vực Điện-Điện tử và hệ thống công nghệ thông tin, tập trung vào các  thiết bị Internet of Things (IoT). 
Hệ thống Định vị thời gian thực chính xác cao nRTLS là một sản phẩm do Nhatrang Hitech nghiên  cứu và phát triển.
Trang web chính thức của công ty: http://nhtc.com.vn
Trang web chính thức về giải pháp định vị thời gian thực chính xác cao nRTLS:  http://rtls.nhtc.com.vn
Trang tóm tắt này cung cấp các thông tin cơ bản về giải pháp.
Mọi trao đổi, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH MTV CÔNG NGHỆ CAO NHA TRANG
Địa chỉ: 130 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 28 3811 7975
Email: info@nhtc.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/NhatrangHitech/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nhatrang-hitech-company-ltd/