Lĩnh vực hoạt động

Công ty Công Nghệ Cao Nha Trang nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong các lĩnh vực: Giải pháp cho ngôi nhà thông minh, Robot và Ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp.

Các dự án đang thực hiện:

Các dự án hỗ trợ nghiên cứu:

Các dự án thương mại:

Các dự án đã hoàn thành:

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các dự án và trao đổi về cơ hội hợp tác.