Sản phẩm - Giải pháp
Về chúng tôi
Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Cao Nha Trang (Nhatrang Hitech company, Ltd.) là công ty nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các thiết bị điện tử, hệ thống IoTs,... với nhiều dự án thành công và sản phẩm chất lượng cho các tập đoàn đa quốc gia, trung tâm nghiên cứu, nhiều công ty trong nước và quốc tế
Khách hàng và đối tác