Tìm hiểu nông nghiệp Công Nghệ Cao ở Việt Nam

Một số hình ảnh tham quan tìm hiểu thị trường nông nghiệp

Về chúng tôi: Nhatrang Hitech company là công ty chuyên về giải pháp IoT cho nhà máy, công xưởng, định vị, quản lý tài sản…

Liên hệ qua email info@nhtc.com.vn về cơ hội hợp tác.