RMS GATEWAY: Hệ thống thu thập dữ liệu bồn sữa

Sơ đồ hoạt động của hệ thống

Các tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý bồn sữa RMS:

 1. Datasheet thiết bị MIII RMS GATEWAY version 2 – download file pdf
 2. Driver USB to RS485 cable để đọc dữ liệu từ board MIII (cho khách hàng Mueller) – download file zip từ trang dtechelectronics.com cho Windows 7,8,10 – giải nén rồi chạy file CDM v2.12.16 WHQL Certified.exe
 3. Hướng dẫn sử dụng USB to RS485 cable để đọc dữ liệu từ board MIII – Download file pdf
 4. Hướng dẫn lắp đặt bộ thiết bị RMS Gateway version 1 – Download file pdf
 5. Hướng dẫn lắp đặt bộ thiết bị RMS Gateway version 2 – Download file pdf
 6. Tài liệu giao tiếp với thiết bị (qua MQTT server)
 7. Phần mềm chẩn đoán board MIII và RMS Gateway MIII DIAGNOSTICS SOFTWARE và đọc dữ liệu từ board MIII – Download file pdf
 8. Hướng dẫn cài đặt phần mềm MIII DIAGNOSTICS SOFTWARE (cho khách hàng AgriRobotech) – Download file pdf

Các tính năng cơ bản:
-Đọc dữ liệu từ máy MIII điều khiển bồn sữa của Mueller (RS485).
-Đọc dữ liệu từ cân khối lượng sữa trong bồn (RS232).
-Đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ PT100 (4-20mA).
-Đưa ra các cảnh báo người dùng theo kịch bản sử dụng. Báo động loa. (DO)
-Giao tiếp với server qua Ethernet bằng giao thức MQTT.
-Hỗ trợ cập nhật Firmware Over The Air (FOTA)
Thiết bị sẽ giúp việc quản lý, theo dõi quy trình nhận sữa/quản lý sữa tại bồn được chính xác hơn, nâng cao chất lượng sữa.
Dự án kéo dài 6 tháng bắt đầu từ 11/2017 đến 4/2018, qua 3 phiên bản phần cứng để triển khai cho toàn bộ hệ thống của Cô Gái Hà Lan (FCV).

 • Version 0.8: Dùng Arduino Atmega2560 + Ethernet shield (W5500)
 • Version 0.9: Kết hợp Arduino Atmega2560 + STM32F4 + Ethernet Shield (W5500)
 • Version 1.0: Thiết kế lại phần cứng, dùng STM32F4 + W5500

Các dữ liệu báo cáo: Sự kiện, Nhiệt độ, Cân nặng của bồn sữa cập nhật theo thời gian thực và báo cáo lại khi cần

Thông tin đối tác và khách hàng:


Về chúng tôi: Nhatrang Hitech company là công ty chuyên về giải pháp IoTs cho nhà máy, công xưởng, định vị, quản lý tài sản…

Liên hệ qua email info@nhtc.com.vn về cơ hội hợp tác.