RMS: Hệ thống thu thập dữ liệu bồn sữa

Khách hàng cuối: Sữa Cô Gái Hà Lan (Việt Nam), AgriRobotech (Hàn Quốc)

Đối tác: Paul Mueller (Hà Lan, Việt Nam), Hurry Up Software (Việt Nam)

Các tính năng cơ bản:
-Đọc dữ liệu từ máy MIII điều khiển bồn sữa của Mueller.
-Đọc dữ liệu từ cân khối lượng sữa trong bồn.
-Đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ PT100.
-Đưa ra các cảnh báo người dùng theo kịch bản sử dụng. Báo động loa.
-Giao tiếp với server qua Ethernet bằng giao thức MQTT.
-Hỗ trợ cập nhật Firmware Over The Air (FOTA)
Thiết bị sẽ giúp việc quản lý, theo dõi quy trình nhận sữa/quản lý sữa tại bồn được chính xác hơn, nâng cao chất lượng sữa.
Dự án kéo dài 6 tháng bắt đầu từ 11/2017 đến 4/2018, qua 3 phiên bản phần cứng để triển khai cho toàn bộ hệ thống của Cô Gái Hà Lan (FCV).

Version 0.8: Dùng Arduino Atmega2560 + Ethernet shield (W5500)
Version 0.9: Kết hợp Arduino Atmega2560 + STM32F4 + Ethernet Shield (W5500)
Version 1.0: Thiết kế lại phần cứng, dùng STM32F4 + W5500


Về chúng tôi: Nhatrang Hitech company là công ty chuyên về giải pháp IoT cho nhà máy, công xưởng, định vị, quản lý tài sản… Liên hệ qua messenger hoặc email info@nhtc.com.vn về cơ hội hợp tác.